TIN BÀI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 3/2023

TIN BÀI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ 3/2023

Ngày đăng 26-09-2023
* HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH Trong Quý III, UBND xã tiếp tục lãnh đạo tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023, tập trung nhất là công tác khắc phục hạn chế còn tồn tại sau các cuộc kiểm tra, giám sát. Hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được kịp thời, tỷ lệ trả kết quả giải quyết sớm hạn và đúng hạn đạt 100%. * KẾT QUẢ THỰC HIỆN: - Công tác tuyên truyền, hướng dẫn: + Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp tục đẩy mạnh các hoạt

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
©2023
Trưởng Ban biên tập: LÊ TRUNG TRỰC
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND Xã Mỹ Trà
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 02, Phạm Hồng Thanh, Tổ 8, xã Mỹ Trà, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3 872 809
THỐNG KÊ TRUY CẬP
246349