TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ-UBND XÃ MỸ TRÀ

Giới thiệu Xem nhiều hơn

THÔNG TIN LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ TRÀ

THÔNG TIN LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ TRÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ TRÀ Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mỹ Trà: số 02, đường Phan Hồng Thanh, xã Mỹ Trà Thành Phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp Điện thoại: 02773. 872. 809 Email: ubndxamytra.tpcl@gmail.com Website: http://xamytra.tpcaolanh.dongthap.gov.vn STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL 01 Huỳnh Kim Thuần Chủ tịch 0919.279.056 kimthuanhoaan@gmail.com 02 Lê Trung ...