Thủ tục chứng thực

Thủ tục chứng thực

Ngày đăng 28-04-2023
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ MỸ TRÀ, THÀNH PHỐ CAO LÃNH CHỨNG THỰC (11 THỦ TỤC) (Ban hành kèm theo Quyết định số 1689/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp) STT Tên thủ tục Mức độ Mẫu biểu 1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 3 Tải về 2 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 3 Tải về 3 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
©2023
Trưởng Ban biên tập: LÊ TRUNG TRỰC
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND Xã Mỹ Trà
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 02, Phạm Hồng Thanh, Tổ 8, xã Mỹ Trà, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3 872 809
THỐNG KÊ TRUY CẬP
246348