DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI CỦA UBND XÃ MỸ TRÀ, THÀNH PHỐ CAO LÃNH (Kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI CỦA UBND XÃ MỸ TRÀ, THÀNH PHỐ CAO LÃNH (Kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Ngày đăng 02-10-2023
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ MỸ TRÀ, THÀNH PHỐ CAO LÃNH (Kèm theo Quyết định số 975/QĐ-UBND-HC ngày 21 tháng 9 năm 2023của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC (01 THỦ TỤC) STT Tên thủ tục Mẫu biểu 1 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Tải về HỘ TỊCH (23 THỦ TỤC) STT Tên thủ tục Mức độ Mẫu biểu Thủ tục đăng ký khai sinh 4 Tải về Thủ tục đăng ký kết hôn 4 Tải về Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 4 Tải về Thủ
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ MỸ TRÀ, THÀNH PHỐ CAO LÃNH

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP - HỘ TỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ MỸ TRÀ, THÀNH PHỐ CAO LÃNH

Ngày đăng 21-06-2023
HỘ TỊCH (24 THỦ TỤC) STT Tên thủ tục Mức độ Mẫu biểu Thủ tục đăng ký khai sinh 4 Tải về Thủ tục đăng ký kết hôn 4 Tải về Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con 4 Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 2 Tải về Thủ tục đăng ký khai tử 4 Tải về Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động 3 Tải về Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động 4 Tải về Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 3 Tải về Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 3 Tải về Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 3 Tải

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
©2023
Trưởng Ban biên tập: LÊ TRUNG TRỰC
Chức vụ: Phó chủ tịch UBND Xã Mỹ Trà
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Địa chỉ: Số 02, Phạm Hồng Thanh, Tổ 8, xã Mỹ Trà, Tp.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (0277) 3 872 809
THỐNG KÊ TRUY CẬP
246079