Danh sách văn bản

STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành Thao tác
1 107/TB-UBND 24/02/2023 Thông báo tuyển dun5g người hoạt động không chuyên trách xã Mỹ Trà năm 2023 UBND xã Mỹ Trà
2 Số: 29 /NQ-HĐND 10/02/2023 Về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Mỹ Trà, khóa XII nhiệm kỳ 2021 - 2026 UBND xã Mỹ Trà
3 Số: 30 /NQ-HĐND 10/02/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 UBND xã Mỹ Trà
4 Số: 30 /NQ-HĐND 10/02/2023 Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 UBND xã Mỹ Trà
5 Số:14 /KH-HĐND 03/02/2023 KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất, Hội đồng nhân dân xã Mỹ Trà khóa XII UBND xã Mỹ Trà
6 75/QĐ-UBND-HC 13/01/2023 Quyết định công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến UBND xã Mỹ Trà
7 Số: 13 /KH-HĐND 10/01/2023 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2023 UBND xã Mỹ Trà
8 QĐ số: 103/QĐ-UBND 30/12/2022 QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ UBND xã Mỹ Trà
9 Số: 26 /NQ-HĐND 27/12/2022 Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách năm 2022 UBND xã Mỹ Trà
10 Số: 25 /NQ-HĐND 27/12/2022 Ngị quyết phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023 UBND xã Mỹ Trà
11 725/TB-ĐG.MT 21/11/2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN UBND xã Mỹ Trà
12 597/TB-UBND 15/11/2022 THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC DỊCH VỤ DỬ DỤNG TIỆN ÍCH BÁN HÀNG, ĐIỂM GIỮ XE, NHÀ VỆ SINH TẠI CHỢ RẠCH CHANH XÃ MỸ TRÀ NĂM 2023 UBND xã Mỹ Trà
13 260-CV/BTG 27/10/2022 Tuyên truyền cuộc thi trực tuyến tìm hiểu NQ, kết luận chuyên đề của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 UBND xã Mỹ Trà
14 78-KH/BTGTU 19/10/2022 Kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu NQ, kết luận chuyên đề của BCH Đảng bộ Tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 UBND xã Mỹ Trà
15 18/2022/NQ-HĐND 29/09/2022 Nghị quyết quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp UBND xã Mỹ Trà
16 1014/QĐ-UBND-HC 16/09/2022 Quyết định công bố danh mục thủ tục lĩnh vực Tư Pháp UBND xã Mỹ Trà
17 410/KH-UBND 19/08/2022 Thực hiện mô hình CCHC với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân giai đoạn 2021 - 2026 UBND xã Mỹ Trà
18 23-NQ/HĐND 26/07/2022 Về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2021 UBND xã Mỹ Trà
19 10/2022/NQ-HĐND 15/07/2022 Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp UBND xã Mỹ Trà
20 259-KH/UBND 03/06/2022 Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Mỹ Trà giai đoạn 2022 - 2025 UBND xã Mỹ Trà