Trao Quyết định gọi Thanh niên nhập ngũ năm 2021.

16:43:55 17/02/2021<1234>