DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, GIA ĐÌNH

DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, GIA ĐÌNH

Ngày đăng 19-01-2021
DANH MỤC TTHC LĨNH VỰCVĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH, GIA ĐÌNH (Ban hành kèm theo Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 củaỦy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp về công bố danh mục thủ tục hành chínhvà quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyếtcủa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xãTỉnh Đồng Tháp) STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRANG LĨNH VỰC VĂN HÓA Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1000 bản 1-7 LĨNH VỰC DI SẢN VĂN